800.000Đ 376.000Đ
800.000Đ 376.000Đ
800.000Đ 376.000Đ
800.000Đ 446.000Đ
800.000Đ 446.000Đ
800.000Đ 557.000Đ
800.000Đ 557.000Đ
420.000Đ 245.000Đ
420.000Đ 245.000Đ
1.200.000Đ 563.000Đ
1.200.000Đ 563.000Đ
1.200.000Đ 563.000Đ
500.000Đ 268.000Đ
500.000Đ 268.000Đ
560.000Đ 288.000Đ
560.000Đ 288.000Đ
400.000Đ 245.000Đ

72 Nguyễn Giản Thanh, P15, Q10. (Cư xá bắc hải, gần công viên lê thị riêng). Mở cửa: 8h-21h (tất cả các ngày) Điện thoại: (028)39770193 – (028)39770194 Hotline: 0909 992 048 – 0908 938 232 Email: canh@navy.vn

Copyright 2019 NAVY - navy.vn - All Rights Reserved